LIVET OCH LITE TILL

lördag 28 juni 2008

.gästbloggaren Ernst, senior

Ack, dagens unga. Så oförsiktiga, så godtrogna och så erbarmligt slarviga i sin dygd. Ja, nog äro synden lockande i all sin enkelhet och förkastliga atmosfär av könsumgänge. Då jag häromdagen foljöm min svägerska i parkens lummiga grönska fann jag ett par, icke långt bortom myndighetens gräns delandes en filt på marken. Det kan antas att de ej voro kyrkligt vigda enligt vedertagen praxis då jag icke kunde se någon form av sådan bekräftelse genom ringar på de ungas fingrar. Jag förfasades över det sätt de exponerade sig mot varandra och fann, som en följd av mitt erkända samhällsengagemang (efter att ha lämnat svägerskan på en avskild plats väl utom synhåll) att det var min plikt att omgående stävja denna klåfingriga styggelse.
Ett förlutet som bandymålvakt och dragspelsdomptör i vår herres frälsningsarmé var nu en stor hjälp eftersom tuffa tag väntade. Jag närmade mig snett bakifrån med den käpp som jag burit sedan meniskoperationen höjd för angrepp mot ondskans spridare. De voro så engagerade i sina förehavanden att käppens fall mot den lösaktie unge mannens hjässa kom som en total överraskning varpå jag på ett hövligt sätt gjorde de unga uppmärksamma på den vederhäftiga attityd de visade sina ofrivilliga betraktare. Jag överraskades av den unga kvinnans häftiget och temperament då jag plötsligt fann mig liggandes på marken med vad som senare visade sig vara en höftluxation med inre blödningar. De unga tu, nu med ålderns rätt lämpligt tillrättavisade avlägsnade sig från platsen, förmodligen ångrandes sina ansvaslösa tilltag.
Efter 24 månaders rehabilitering kan jag nu återigen spatsera och vill med denna skrivelse, överförd via barnbarn till det elektroniska formatet, uppmana alla som idag äro unga att taga lärdom av denna historia och av oss som erfarit andras olycka och förfall.
Beakta noga era handlingar och överväg celibat om frestelsen blir för stor !

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra! I skolen ej hänge er åt otukt. Gratulerar till ett gott värv, Ernst.

Barska hälsningar,

Gideon Stehnlunga